Meny
 
Det handler om å skape gode prosesser
Takk for at du går innom siden min og leser dette.

"Jeg lærer folk å se muligheten, drive endringsarbeid og leve sin egen sannhet"

Mitt navn er Gunn Randi Fjæstad . Jeg har bred yrkeserfaring , har jobbet i barnehage og har lang fartstid som både tillitsvalgt og leder i ei stor fagforening . Jeg har mange år med organisasjonsarbeid og frivillig arbeid, også som politiker. Årene som tillitsvalgt ga meg mange års erfaring med endringer i arbeidslivet, oppfølging av sykmeldte , omstillinger og forhandlinger.

Gjennom jobben møtte jeg mange som stod i vanskelige situasjoner , der jeg så hvordan det påvirket livet til den enkelte og deres familier. I møte med alle krav og forventninger ,med menneskene som fikk endringer i livet sitt, ble det enda tydeligere for meg hvor viktig det er å skape god dialog og gode møteplasser . Dette er kun forenlig med å bygge tillit.

Arbeidsoppgavene gjorde meg mer nysgjerrig på samspillet mellom mennesker. Jeg ønsket å jobbe videre med det etter at jeg avsluttet min tid i fagforeningsarbeid. Jeg ønsket å bidra til folks opplevelse av mer glede i hverdagen, i arbeid , i hjemmet eller i fritida

Jeg kjente at jeg manglet et verktøy for å kunne invitere til samtaler som forandrer.Samtaler som gir innsikter og mulighet for å starte på sin vei, videre mot sine mål.

Jeg fant den utdanninga jeg hadde drømt om lenge. Utdanninga hadde et konsept som traff meg skikkelig i hjertet og ryggmargen. Utdanninga har løftet meg som person, men den har også gitt meg ulike verktøy som gjør at jeg kan være din coach gjennom samtaler som forandrer.

Gjennom utdanningen i Leadership by Heart og tida som student utviklet jeg også mitt eget firma . I februar 2017 tok jeg mot til meg og etablerte firmaet Finn din vei Coaching og personlig utvikling. Underveis har jeg fylt på med fordypninger i kommunikasjon og sorgarbeid og det å lede grupper.

Nå kan jeg se at mine yrkesvalg og erfaringer handler om mye av det samme, de ulike arbeidsområdene har utfylt hverandre. For meg så handler det om å bidra til gode prosesser. Ja , skape gode rom for delinger , trygghet for gode samtaler for vekst og utvikling og til slutt beslutninger om hvordan vi ønsker at vi skal ha det.

Som sertifisert coach også nå gjennom Coaching by heart har jeg videreutviklet mitt eget tilbud og tilbyr kurs og meditasjoner utover 1:1 samtaler. Samtaler som gir aha-opplevelser og innsikter . Samtaler som åpner for nye perspektiver og vissheten om hva som er sant for deg.Samtaler som gir styrke og trygghet til å følge sin drøm.
Samtalene skjer på Zoom eller Messenger

Jeg tilbyr deg « en gratis bli kjent samtale». Gjennom denne samtalen skapes en bevissthet på ønsket retning , hva som skal til for å komme dit ut i fra egne behov og ønsker.


Gi deg selv en gave - ta kontakt - fordi du er verdt det!
Jeg ser fram til å møte deg
Jeg forplikter meg til taushet - og vi skriver en fortrolighetskontrakt

En samtale kan være nyttig og du kan kontakte meg på epost gunnrfjaestad@gmail.com
- gratis og uforpliktende

Velkommen